Standardside

Orienteringsbrev nr. 10 - september/oktober 2017

H U S K !

Møde med politiske partier – 19. september 2017 kl. 13.00
Kom og stil spørgsmål til ”dine” politikere. Se annonce i lokalaviserne i denne uge

Øl og vand kan købes.

Birkums Ældredans
Onsdage den 27. september og den 8. november 2017 fra kl. 14.00 – 17.00
Der indbydes begge eftermiddage til ældredansmed kaffe og lagkager. Der er ingen tilmelding, så mød endelig op og få en svingom samt hyggeligt samvær.Nævn det også for din nabo samt venner og bekendte, så de også her har mulighed for en hyggelig eftermiddag.

Høstfest den 12. oktober 2017 kl. 12 på Produktionsskolen.
Vi serverer gule ærter med tilbehør som sædvanligt (Smørrebrød kan bestilles).

Høsttaler: Søren Bjerg Jensen fra Branbjerggård, Skuldelev.
Derudover vil skolens leder Ole Sværke sige nogle ord om det nye skoleår.
Tilmeldingslister: Ligger fremme i centret fra den 20. september til den 5. oktober i centrets åbningstider. Du kan også ringe for tilmelding til Jytte Løvhøj på telefon 22 90 14 28.

Besøg i Visionscentret i Bymidten.
Trasbo A/S har tilbudt at holde et arrangement, hvor der fortælles om den nye broforbindelse (Konprinsesse Mary`s bro).
Trasbo A/S serverer en let anretning bestående af vin og lidt tapas.
Vi regner med det bliver enten den 31. oktober eller den 14. november, og der vil ligge tilmeldingslister lagt fremme i centret. Der kun er plads til 50 personer, så det er ”først til mølle” princippet. Nærmere herom i SeniorBladet medio oktober samt diverse opslag.

Fællesarrangement - Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet,
den 22. november 2017 kl. 13.30
Arrangementet (underholdning) annonceres i lokalaviserne i uge 44, og tilmeldingslister ligger fremme i centret fra den 1. november til 16. november, eller telefonisk til Inge Rasmussen telefon 26 74 86 45.

Med venlig hilsen

Brugerrådet

Orienteringsbrev nr. 10 - september/oktober 2017