Aktiviteter sæson 2018/19

Danske Seniorer Skibby

Foreningens formål er at samle seniorer og efterlønsmodtagere om aktiviteter

af oplysende, kulturel og social art, og at skabe en indholdsrig og meningsfyldt

tilværelse for medlemmerne. Alle der modtager pension eller efterløn samt alle

over 60 år, kan blive medlem. Ægtefæller under 60 år samt andre interesserede

kan optages som passive medlemmer.

Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Kontingent pr. år kr. 125,- incl. SeniorBladet 6 x årligt.

Danske Seniorer Skibby arrangementer i sæsonen 2018 – 2019:

Banko og amerikansk lotteri

Onsdage kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

05.09., 19.09., 03.10., 17.10., 07.11., 21.11. og julebanko den 05.12. 2018 samt 

09.01., 16.01., 06.02., 20.02., 06.03., 20.03. og 03.04.2019.
Lions Banko: Onsdag den 30.01.2019.

Temadage

Kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

Onsdage den 24.10.2018 og 23.01 og 10.04.2019.

 Løvfaldstur: Tirsdag den 11.09.2018 kl. 9.00 til ca. 17.00.

 Løvspringstur: Tirsdag den 07.05.2019 kl. 9.00 til ca. 17.00.

Sommerferietur 2019:Forsøges gennemført i maj/juni. 

 Generalforsamling: Onsdag den 13.03.2019 kl.13.30 i gymnastiksalen, hvor vi håber alle medlemmer møder og bruger deres indflydelse på kommende arrangementer.

 Arrangementer i fællesskab med Brugerrådet

Onsdage den 14.11.2018 og den 27.02.2019, begge dage kl. 13.30 - ca. 16.00.

Se under Brugerrådet.

Høstfest torsdag d. 18.09.2018 og Julefrokost tirsdagd. 11.12.2018. Afholdes på Produktionsskolen, Skuldelevvej 24 kl. 12.00. Se under Brugerrådet.

 Danske Seniorer Skibby's bestyrelse er:

René Køel Jensen, formand              Vibevej 24.                 tlf. 44 97 87 98/40418798

Jan Jensen, næstformand                Jernhøjvænge 42         tlf. 22290355

Henrik Lüders, sekretær                   Tranevænget 36.         tlf. 47 52 97 50.