Aktiviteter sæson 2017/18

Banko og amerikansk lotteri

Onsdage kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

06.09., 20.09., 04.10., 18.10., 01.11., 15.11. og julebanko den 06.12. 2017 samt 

03.01., 17.01., 07.02., 21.02., 07.03., 21.03. og 04.04.2018.
Lions Banko: Onsdag den 31.01.2018.

Temadage

Kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

Onsdage den 25.10.2017 og 24.01 og 18.04.2018.

Løvfaldstur:Tirsdag den 12.09.2017 kl. 9.00 til ca. 17.00.

Løvspringstur:Tirsdag den 08.05.2018 kl. 9.00 til ca. 17.00.

Sommerferietur 2018:Forsøges gennemført i uge 21 eller 22. 

Generalforsamling:Tirsdag den 13.03.2018 kl.13.30 i gymnastiksalen, hvor vi håber alle medlemmer møder og bruger deres indflydelse på kommende arrangementer.

Arrangementer i fællesskab med Brugerrådet

NU onsdage - den 22.11.2017 og den 28.02.2018, begge dage kl. 13.30 - ca. 16.00.

Se under Brugerrådet.

Høstfest torsdag d. 12.10.2017 og Julefrokost tirsdagd. 12.12.2017. Afholdes på Produktionsskolen, Skuldelevvej 24 kl. 12.00. Se under Brugerrådet.