Brugerrådet

Brugerrådet/årsmøderef.

11. april 2018.                         

1.       Velkomst.
Formanden - Inge Rasmussen - bød velkommen og var glad for at se så mange (61 deltagere). Derefter bad hun om 1 minuts stilhed til minde om dem, vi har mistet i den forgangne sæson.

Så var det sangtid. I år lagde vi ud med ”Hornsherredsangen”, der var lagt ved hver kuvert.

2.       Valg af dirigent.
Rådet foreslog Grethe Herltoft, og det var der bred enighed om.
Hun takkede for valget, og bekræftede, at årsmødet var varslet rettidigt, nemlig med annonce i Lokalavisen Frederikssund og Hornsherred Lokalavis 3 uger før samt i den Grønne folder for 2017/18 i uge 26 / juni 2017.

3.       Valg af stemmetællere.
Jytte K. Jensen, Jonna Jensen og Bendt Mikkelsen.

4.       Formandens beretning.
Inge aflagde beretning som følger: 

BERETNING 2017/18

Årsmødet 2017 blev afholdt den 4. april med

50 deltagere.

Brugerrådet konstituerede sig ved det første møde

den 24. april med mig (Inge Rasmussen) som formand

Næstformand:                                   Erna Hjulmand

Kasserer:                                          Bente Andersen

Sekretær:                                         Jytte Løvhøj

Øvrige medlemmer:                           Per Andersen

                                                       Jytte K. Jensen                                        

Suppleanter:                                     Bent Poulsen

                                                       Inge Zacho

                                                       Elly Søndergaard                                         

Den 5. maj havde vi Evergreens med spisning og dans.

Vi var 67, der havde en dejlig aften, hvor Torben spillede keyboard og tryllede med trompeten.

Den 9. maj gik turen for brugerne til Odsherred. De 150 deltagere steg på de 3 bestilte busser på Nyvej kl. 10 – det var dejligt vejr, og jeg har indtryk af, at man nød køreturen til Rørvig Havn og så videre til Lyngkroen. Vi spiste en dejlig frokost. Der blev serveret sild, lune retter og ost ved bordene.

På hjemturen blev der fortalt om egnen, men kun i de 2 af busserne, hvor der var lokalkendte med.                              

Den 23. maj havde Biblioteket, Ældre Sagen, Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet et arrangement i Bibliotekshaven. Der blev serveret frikadeller, kartoffelsalat og gøn salat. 63 deltog, det var fint vejr og snakken gik lystigt.

 

Den 8. juni blev der holdt sommerafslutning i gymnastiksalen  Der var 98 tilmeldte, der spiste sild og 3 stykker smørrebrød og kiks med ost.

Johannes spillede og de ”syngende pensionister” gav et par numre

Der blev sagt tak for sæsonen til underviserne på sædvanlig vis. Der blev sluttet af med kaffe/te og kage og det sædvanlige lotteri og et lille bankospil. Derefter gik vi på SOMMERFERIE.

Den 7. august  startede vi den nye sæson kl. 12.30 med sandwich, der var gratis for dem der betalte brugerbetaling for 2. halvår 2017, ellers var prisen 40 kr. 68 deltog.

Den 29. august havde Biblioteket, Ældre Sagen, Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet igen en hygge eftermiddag i Bibliotekshaven                                                       Det var en af de få dage sidste sommer hvor solen skinnede fra en skyfri himmel – næsten for varmt syntes nogle. 85 havde fundet vej hen i Bibliotekshaven, hvor der blev spist glaseret skinke, kartoffelsalat og grøn salat. Der blev snakket til den store guldmedalje.

Den 1. september var det igen tid til Evergreens med Torben Rønhorff Nielsen. Der var 63 deltagere – lidt færre end der plejer grundet andet dansearrangement og Trofestival i Sæby. Stalden i Vellerup leverede maden – og alle var tilfredse, og der var mere end rigeligt.

Den 2. september holdt Skibby Aktive forenings- og markedsdag i Bymidten. Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet havde en fælles bod. Der var god opbakning, og vi fik gjort opmærksom på vores aktiviteter. Brugerrådet solgte ting fremstillet af brugerne, og der blev solgt strikkede varer til fordel for børn i Rumænien fremstillet af strikkedamerne i Ferslev .

19. september havde vi besøg af kommunal-politikerne, der holdt korte oplæg og derefter kunne deltagerne stille spørgsmål. Der var kun 40 deltagere.

I 2. halvdel af 2017 var der de sædvanlige 2 arrangementer på Produktionsskolen:

Den 12. oktober var der høstfest, hvor 170 seniorer spiste gule ærter eller håndmadder. Høsttalen blev holdt af Søren Bjerg Jensen, Brandbjerggård. Han fortalte om sit nye tiltag: mælk malket om morgenen bliver leveret til 5-6 forretninger samme dag.

Ole Sværke fortalte lidt om Produktionsskolen og om de unge, der arbejder der.

Jens Gothenburg kom med sin guitar og spillede for os.

Dagen sluttede med amerikansk lotteri.

 

Den 12. december var der julefrokost, hvor 153 seniorer spiste sild og lune retter og fik kaffe/te og småkager. Vi sang de gamle julesange kkompagneret af Johannes.

Lotte Højholt, Frederikssund Kirke holdt juletalen.

Der var luciaoptog med 8 børn fra Tumlebo.

”2 mand frem” fra Orø underholdt en times tid. Vi sluttede med amerikansk lotteri.

Den 14. december var der juleafslutning her i gymnastiksalen med 95 deltagere, der fik gløgg og æbleskiver.

Underviserne fik 2 fl vin hver for deres indsats.

Brugerrådet og Danske Seniorer Skibby har haft 2 fælles-arrangementer:

Det første den 22.november 2017, hvor der var 76 deltagere.

Bruno Clausen underholdt og vi havde en dejlig eftermiddag.

Det andet var 28. februar 2018, hvor der var 45 deltagere, der hørte Per Hammerich fortælle om Humor og Morale (for at være ærlig, så får han ikke en anden chance)

Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet har fordelt opgaverne til disse arrangementer i stor enighed, og

jeg vil gerne takke alle deltagerne for fremmødet og også hjælperne for deres assistance.

Den 19. januar 2018 prøvede vi noget nyt: Evergreens kl. 12 til 16.30 med frokost og dans. Der var 75 deltagere, der havde en hyggelig eftermiddag, og så kunne de nå at komme hjem inden det blev bælgmørkt.

Vi vil prøve med Evergreens 2 gange i vinterhalvåret kl. 12 og så fortsat have de 2 arrangementer med varm mad omkring maj og august.

Der har været Birkums eftermiddagsdans med kaffe/te og lagkager 4 gange i det forløbne år med ca. 25 deltagere per gang, men danseeftermiddagen 14. marts i år blev aflyst af forskellige grunde.

Rådet har besluttet af droppe denne aktivitet.

Desuden har vi haft fremvisning af sko+tasker med Dorte Bille. Seniorshoppen har også været på besøg 2 gange – ca. 50 deltagere per gang.

Bjørn og Bjørn har også 2 gange sendt os en stor kasse med tasker, punge, handsker og tørklæder i kommision. Fortjensten går til køb af små bitter-flasker til forårsturen.

Vi har også udgivet den grønne folder i 2017, sponsoreret af Trasbo, og de vil gerne fortsat støtte udgivelsen i 2018/19.

Jeg håber også, at dem der har mulighed for det, kigger på vores hjemmeside, hvor der bl.a. ligger billeder i galleriet fra vores arrangementer. Vi udgiver et orienteringsbrev ca. hver

anden måned: det kan hentes i dagligstuen eller på hjemmesiden og bliver også sendt ud med SeniorBladet.

Den 1. januar 2018 havde vi omkring 220 brugere, men der er altid plads til flere.

Der har været de sædvanlige aktiviteter: Tai-Chi, seniordans, porcelængsmaling, maling med acrylfarver, knipling, gymnastik, blomsterbinding, kortspil, badminton, billard, petanque. Vi har også tider tirsdag og fredag til bordtennis her i gymnastiksalen – så ring til mig, hvis det er noget I har lyst til.

Det var min gennemgang af det forgangne år. Jeg vil gerne takke alle for det arbejde hver især har udført, og tak til brugerne for tilslutningen til de ting, vi har afholdt.

Også en tak til Danske Seniorer Skibby for deres bidrag til det gode samarbejde.

Med disse ord vil jeg afslutte årets beretning til eventuelle opfølgende spørgsmål og til godkendelse.

Johannes gjorde Inge opmærksom på at hun havde glemt sang i sin omtale af alle vore aktiviteter, hvilket Inge undskyldte meget.

Erik Nielsen mente at det var en fin omtale af årets begivenheder, men han manglede visioner for fremtiden.Hertil kommenterede formanden, at hun deltager i en projektgruppe nedsat af kommunen omkring en Helhedsplan for Skibby, men den er stadig ikke afsluttet, og det ser desværre også ud til at der mangler penge til at få noget sat i gang i næste budgetår, så vi må vente og se.

Erik påtalte, at vi før fik et større tilskud. Det kunne vi måske få igen ved at prøve at få en bedre/større fordelingsnøgle til os, hvilket ville højne standarden bl.a. med at få renoveret kælderens baderum og toiletforhold samt eventuel installering af motions-redskaber.

 Formanden har lavet en aftale med kommunen om at komme og se på forholdene i kælderen, men der er ikke aftalt en dato endnu. Dette hænger også uløseligt sammen med ovennævnte Helhedsplan.              

Elin Herløv mente at der skal være en leder på stedet, såfremt der er motions-redskaber. Hertil kommenterede Birgit Risto at på Lundebjerggaard i Frederikssund fungerer det ved, at der en gang om måneden kommer en fysioterapeut og fortæller om redskaberne/funktionerne.
Vi vil inden 1. juni søge Friluftrådet om midler til udendørsaktiviteter i Bibliotekshaven, men under alle omstændigheder fortsætter arrangementerne i Bibliotekshaven også i næste sæson.

Holger Larsen takkede for den nye dug der er blevet købt og monteret på vores billard-bord.

Beretningen blev herefter godkendt.

5.       Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet.

Ester Jensen synes kr. 63.630,- til ”mad udefra” var et stort beløb.
Hertil kommenterede kassereren, at dette beløb dækker samtlige omkostninger til mad udefra og skal sammenholdes med en del af de entreindtægter vi har på vores arrangementer.

Herefter er udgifterne til mad udefra betydeligt mindre. Regnskabet blev herefter godkendt.

6.     Valg.
 3 rådsmedlemmer var på valg:

Inge Rasmussen
Jytte K. Jensen      :Der begge ønskede genvalg, og blev valgt.

Bente Andersen    : Modtager ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Kint Pedersen
Kasserer                 Kint modtog valget, og fortalte kort at han er 72 år, gift med
                              Annett og har boet ca. 5 år i Skibby, hvor de er faldet godt til.
                              Har været ved Falck i 47 år, de sidst 37 som stationsleder.
                              Bliver pensioneret pr. 1. januar 2019, men er indtil da på deltid,
                              og har haft med regnskab at gøre det meste af tiden.
                              Kint blev budt velkommen.

Bente fik en lille erkendtlighed for sit store arbejde som kasserer.

7.       Suppleanter der alle var på valg:
Bent Poulsen
Inge Zacho
Elly Søndergaard   : Der alle ønskede genvalg, og blev valgt.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Erna Hjulmand, Jytte Løvhøj, Per Andersen

8.       Indkomne forslag.
Ingen.

9.       Eventuelt.
Der blev delt gavekort ud til Bente Pedersen der er stoppet som kaffedame. 3 ps. kaffe til Johannes der som altid spillede, og 2 fl. vin til Grethe der var valgt som dirigent.

Derefter var der kaffe/te og kringle samt 6 gratis bankospil og trækning af Amerikansk lotteri.

Vi sluttede af med at synge ”Han kommer med sommer, han kommer med sol”.