Brugerrådet

Brugerrådet/årsmøderef.

 Årsmøde 27. marts 2019 (Sæson 2018/19)

1.       Velkomst.
Formanden - Inge Rasmussen - bød velkommen og var glad for fremmødet og var glad for at se så mange (82 deltagere). Derefter bad hun om 1 minuts stilhed til minde om dem, vi har sagt farvel til i den forgangne sæson.
Æret være deres minde.

Så var det sangtid. Og vi sang ”Det haver så nyligen regnet”

2.       Valg af dirigent.
Rådet foreslog René Køel Jensen, hvilket blev vedtaget.
Han takkede for valget, og bekræftede, at årsmødet var varslet rettidigt, nemlig med annonce i Lokalavisen Frederikssund og Hornsherred Lokalavis 3 uger før samt i den grønne folder for sæson 2018/19.

3.       Valg af stemmetællere.
Bent Poulsen – Johannes Olesen og Henrik Lüders blev valgt.

4.       Formandens beretning 2018/19
Årsmødet 2018 blev afholdt den 11. april med

61 deltagere.
Brugerrådet konstituerede sig ved det første møde

den 24. april med mig (Inge Rasmussen) som formand

Næstformand:                        Erna Hjulmand
Kasserer:                               Kint Pedersen
Sekretær:                              Jytte Løvhøj
Øvrige medlemmer:                Per Andersen   
                                             Jytte K. Jensen              

Suppleanter:                          Bent Poulsen
                                             Inge Zacho
                                             Elly Søndergaard

 Den 4. maj havde vi Evergreens om aftenen med spisning og dans.

Vi var 79, der havde en dejlig aften, hvor Torben spillede keyboard og tryllede med trompeten.

Den 15. maj gik turen for brugerne først til Hedeland. De 150 deltagere steg på de 3 bestilte busser på Nyvej kl. 10 – det var dejligt vejr. I kørte til Hedeland og rundt i området og så hvad der gemte sig på området. Vi kørte så til Vadestedet i Tjebberup ved Holbæk, hvor vi spiste en dejlig frokost. Der blev serveret sild, lune retter og ost ved bordene.

Den 29. maj havde Biblioteket, Ældre Sagen, Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet et arrangement i Bibliotekshaven med To-raderne. Det var fint vejr. 

Der blev serveret skinke, kartoffelsalat og grøn salat i gymnastiksalen. Det var en hyggelig dag med 110 deltagere.

Den 13. juni blev der holdt sommerafslutning i gymnastiksalen. Der var 92 tilmeldte, der spiste sild, smørrebrød og kiks med ost.

Johannes spillede og ”de sangglade pensionister” gav et par numre.

 Der blev sagt tak for sæsonen til underviserne på sædvanlig vis. Vi sluttede af med kaffe/te og kage og det sædvanlige lotteri og et lille bankospil. Derefter gik vi på SOMMERFERIE.

Den 6. august startede vi den nye sæson kl. 12.30 med sandwich, der var gratis for dem der betalte brugerbetaling for 2. halvår 2018, ellers var prisen 40 kr. Der var 100 deltagere.

Den 29. august havde Biblioteket, Ældre Sagen, Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet igen en hygge eftermiddag i Bibliotekshaven med underholdning af Jeannette Ulrikkeholm. Der var 116 tilmeldte. Det var næsten for varmt vejr, og nærmest befriende at vi kunne gå ned i gymnastiksalen og spise. Menuen var skinke, kartoffelsalat og grøn salat.                                                       
Den 31. august var det igen tid til Evergreens med Torben Rønhorff Nielsen. Der var 78 deltagere. Stalden i Vellerup leverede igen maden og der var mere end rigeligt, så alle var yderst tilfredse.

 I 2. halvdel af 2018 var der de sædvanlige 2 arrangementer på Produktionsskolen:

Den 18. september var der høstfest med 137 seniorer, der spiste gule ærter eller håndmadder. Høsttalen blev holdt af Jens Brogaard Jensen, Maglehøjgård.

 Ole Sværke fortalte lidt om Produktionsskolen og om de unge, der arbejder der.

Musvitterne underholdt.

Dagen sluttede med amerikansk lotteri.

Den 11. december var der julefrokost, hvor 140 seniorer spiste sild og lune retter og fik kaffe/te og småkager. Vi sang de gamle julesange akkompagneret af Johannes.

Jakob Holm, Skibbys nye præst, holdt juletalen.

Der var luciaoptog med børn fra Tumlebo.

Duoen Dyveke underholdt en lille time. Vi sluttede med amerikansk lotteri.

Den 13. december var der juleafslutning her i gymnastiksalen med 100 deltagere, der fik gløgg og æbleskiver.
Underviserne fik 2 fl vin hver for deres indsats.

 Brugerrådet og Danske Seniorer Skibby har haft 2 fælles-arrangementer:

Det første den 14.november 2018, hvor der var 76 deltagere. Det var ”Et letsindigt ord” der underholdt med et repertoire af primært revysange, swingnumre og filmmelodier fra ”de gode gamle dage”.

Vi havde en virkelig god eftermiddag.

 Det andet den 27. februar 2019, hvor der var 95 deltagere. Jytte Hilden var på besøg og fortalte om ”Takt og Tone til Tiden” – en positiv oplevelse har vi hørt fra mange.

Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet har fordelt opgaverne til disse arrangementer i stor enighed, og

jeg vil gerne takke alle deltagerne for fremmødet og også hjælperne for deres assistance.


Den 1. februar 2019 var der igen Evergreens til frokost med 71 deltagere, der havde en hyggelig eftermiddag,

 Vi har nu fået en fast rutine med Evergreens 2 gange i vinterhalvåret kl. 12 og så er der de 2 arrangementer med varm mad omkring maj og august, og det har været en succes.

 Desuden har vi haft 2 gange fremvisning af sko med mere med Dorte Bille.

SeniorShoppen har også været på besøg 2 gange – ca. 50 deltagere per gang.

 Bjørn og Bjørn har 2 gange sendt os en stor kasse med tasker, punge og handsker i kommission. Fortjenesten går til køb af små bitter-flasker til forårsturen.

 Som tidligere år kom ”Den Grønne Folder” igen i juni 2018, sponsoreret af Trasbo. I 2019 får vi nye sponsorer – det skulle være ganske vist, at det bliver Estrids Pleje og Arbejdernes Landsbank.

 Vi holder også stadig hjemmesiden ájour, hvor der bl.a. ligger billeder i galleriet fra vores arrangementer og også informationer fra Danske Seniorer Skibby.

 Vi udgiver et orienteringsbrev ca. hver anden måned: Det kan hentes i dagligstuen eller på hjemmesiden og bliver så vidt muligt sendt ud med SeniorBladet.

 Den 1. januar 2019 havde vi knap 230 brugere, en netto tilgang på ca. 15 personer, men der er altid plads til flere.

 Der har været de sædvanlige aktiviteter som fremgår af den grønne folder. (TaiChi, seniordans, porcelænsmaling, maling med acryl farver, knipling, gymnastik, blomsterbinding, kortspil, badminton, billard og petanque). 

Der er ledige tider til bordtennis her i gymnastik - salen – så ring til mig, hvis det er noget I har lyst til – der er for tiden en person, der venter på en medspiller.

 Visioner for 2019-2020

Vi arbejder på at få renoveret garderoben og baderummene. Vi skal have et møde med kommunen i den nærmeste fremtid.

 Vi prøver også, om vi måske kan finde egnede lokaler til nogle få motionsredskaber – vi vil så søge fonde om penge til indkøb.

 Det var formandens gennemgang af det forgangne år, og hun takkede alle for det arbejde, hver især har udført, og tak til brugerne for den stigende tilslutning til aktiviteter og arrangementer.
Også en tak til Danske Seniorer Skibby for deres bidrag til det gode samarbejde.

 Med disse ord blev årets beretning afsluttet til eventuelle opfølgende spørgsmål og til godkendelse. Der var ingen bemærkninger, så beretningen blev godkendt.

5.       Fremlæggelse af regnskab for kalenderåret 2018.
Da Kint af personlige årsager var fraværende fremlagde Erna regnskabet.
Der var følgende kommentarer:

Henrik Stenkilde spurgte om hvad årsagen var til at vi fortsatte med lotteri mm. når det giver underskud. Til det svarede Inge at underskuddet ikke er på de enkelte ”normale” banko/lotterier men fremkom fordi vi har 3-4 gratis af banko i hver sæson og ofte med dobbeltbanko.

Henning Nielsen spurgte om regnskabet ikke skulle være godkendt af en revisor med påtegning. Til det var svaret, at det er det ikke, fordi vi er underlagt Frederikssund Kommune, og regnskabet er fremsendt til kommunen med årets udgang idet regnskabet følger kalenderåret – altså i år 2018, og er godkendt.

Fremover skal vi huske nederst på regnskabet at notere at regnskabet er godkendt af Frederikssund Kommune.
Regnskabet blev derefter godkendt.

6.       Valg
3 rådsmedlemmer var på valg:
Erna Hjulmand
Jytte Løvhøj
Per Andersen
Alle ønskede genvalg, og blev genvalgt.       

7.       Suppleanter der alle var på valg:
Bent Poulsen
Inge Zacho
Elly Søndergaard
Alle blev genvalgt.

Rådet ønskede at udvide med én ekstra suppleant. Pia Høier var villig til at deltage, og blev valgt. Velkommen til.      

8.       Indkomne forslag.
Forslag om skak (og måske brætspil): Dette vil vi overveje, eller snarere forhører os om blandt medlemmerne, for at se hvor stor/lille interessen er.

9.       Eventuelt.
Grethe Herltoft takkede hele ”Rådet” for det gode samarbejde og deres store indsats.
Johannes Olesen spurgte om det var muligt at købe lidt franskbrød til diabetikere til vores arrangementer. Det prøver vi at huske. Jytte Løvhøj gav en kort orientering omkring ”KirkeCare”. Nyt tiltag i gadebilledet indtil videre fredag aftener. Vi vil gerne have det udvidet, men mangler folk.

René takkede for god ro og orden, og Inge takkede derefter René for dirigentjobbet og
Johannes for spillejobbet med henholdsvis vin og kaffe.

Vi sang herefter ”Velkommen lærkelil”, og efter dette var der kaffe/te og kringle samt 6 gratis bankospil og lotteri.