Brugerrådet

Brugerrådet/årsmøderef.

 

1.         Velkomst.
Formanden - Inge Rasmussen - bød velkommen og var glad for fremmødet på trods af det meget fine forårsvejr. (50 personer). Derefter bad hun om 1 minuts stilhed til minde om dem, vi har mistet i den forgangne sæson.

Så var det sangtid. I år lagde vi ud med "Danmark nu blunder den lyse nat" og Johannes spillede til.

2.         Valg af dirigent.
Rådet foreslog Grethe Herltoft, og det var der bred enighed om.
Hun takkede for valget, og bekræftede, at årsmødet var varslet rettidigt, nemlig med annonce i Lokalavisen Frederikssund 3 uger før samt i den grønne folder i august 2016.

3.         Valg af stemmetællere.
Steffen Rud Nielsen, Erik Nielsen og René Jensen blev valgt.

4.         Formandens beretning.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

5.         Fremlæggelse af regnskab.
Bente fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.

6.        Valg
 3 rådsmedlemmer var på valg:
Erna Hjulmand
Jytte Løvhøj
Per Andersen
Alle ønskede genvalg, og blev genvalgt.

         

7.         Suppleanter der alle var på valg:
Bent Poulsen
Inge Zacho
Steffen Rud Nielsen.

Bent og Inge ønske ønskede genvalg, og blev valgt.
Steffen ønskede ikke genvalg, og ny suppleant blev Elly Søndergaard.

Der blev givet en lille erkendtlighed til Steffen for sit arbejde igennem 3 år.

 Der var ikke flere der ønskede at stille op som suppleanter, men Anni Uglebjerg og Steffen Rud Nielsen vil gerne stå til rådighed, og hjælpe hvis vi mangler arbejdskraft. Johannes Olesen talte også om at hjælpe, uden at være suppleant ! Inge spørger ham lige en ekstra gang, når vi ser ham.

8.         Indkomne forslag.
Ingen.

9.       Eventuelt.
- Elin Herløv så gerne, at den kørelærer DSS havde entreret med i februar måned, kunne komme hvert år og lige orientere om nye tiltag. Kunne eventuelt være som et indlæg i forbindelse med et eller andet arrangement.

- Johannes Olesen syntes det med besøg af en, der kunne orientere om nogle af de fremgangsmåder tricktyvene ”er gode til”, kunne være en god idé.

- Inge nævnte at vi i Brugerrådet lige har investeret i 30 nye blå stole, således at vi i videst muligt omfang, slipper for at bruge de røde klapstole.

Derefter sagde Inge tak for god ro og orden og gav 2 fl. vin til Grethe for dirigentjobbet, og 2 flasker til Johannes for at spille.

Vi sang så ”En lærke lettet”, og efter dette var der kaffe/te og kringle samt 6 gratis bankospil og lotteri.

Vi sluttede af med at synge ”Nu er dagen fuld af sang”.