November/december 2017 og januar 2018

Birkums Ældredans
Onsdag den 8.november 2017 fra kl. 14.00 – 17.00
Der indbydes til ældredansmed kaffe og lagkager. Der er ingen tilmelding, så mød endelig op og få en svingom samt hyggeligt samvær.Nævn det også for din nabo samt venner og bekendte, så de også har mulighed for en hyggelig eftermiddag.

Prisen er kr. 90,- og lotteri kan købes.

Fællesarrangement - Danske Seniorer Skibby og Brugerrådet,
den 22. november 2017 kl. 13.30
 Vi har underholdning med Bruno Clausen der spiller, synger og fortæller om sit samarbejde bl.a. med Tommy Seebach, Johnny fra Kandis og Richard Ragnvald. Arrangementet annonceres i Hornsherred Lokalavis i uge 44, og tilmeldingslister ligger fremme i centret fra den 1. november til 16. november. Alternativt telefonisk til Inge Rasmussen telefon 26 74 86 45 eller Grethe Herltoft på telefon 47 53 60 63.

Entre kr. 40,- og lotteri kan købes.

Julefrokost den 12. december 2017 kl. 12 på Produktionsskolen.
Frokosten står på sild og forskelligt lunt samt ost og kaffe m/brød. Der er Luciaoptog, juletale og lidt underholdning. Der annonceres i begge Lokalaviser i uge 46 og ligger fremme fra den 15. november til den 7. december incl.

Prisen er kr. 100,- og der er lotteri og julebod med diverse ting fremstillet i centret.

Julehygge for Brugerrådets medlemmer
torsdag den 14. december 2017 kl. 13.30.
Der er ingen annoncering, men der ligger tilmeldingslister i dagligstuen fra mandag, den 20. november. Arrangementet er gratis, og der serveres gløgg og æbleskiver + te/kaffe. Der spilles 6 gratis bankospil. ”De syngende pensionister” synger et par julesange akkompagneret af Johannes og der sælges amerikansk lotteri.

Så holder vi juleferie, og ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vi åbner igen torsdag den 4. januar 2018
D
er er mulighed for hygge i dagligstuen og betaling for den kommende sæson 2018.                                                                             

Besøg i Visionscentret i Bymidten.
Er udskudt til foråret 2018. Orientering snarest mulig.