Program 2016-17

 

Danske Seniorer Skibby

Vi tilbyder dig som medlem følgende:

2 bankospil med amerikansk lotteri hver måned fra september til april.

1 foredrag eller underholdning i oktober, januar og februar.

1 foredrag eller underholdning i samarbejde med Brugerrådet i november og februar.

Høstfest og julefrokost i oktober og december i samarbejde med Brugerrådet.

Løvspring- og Løvfaldstur i maj og september

Ferietur i maj / juni.

Medlem af Danske Seniorer (normalt kontingent kr. 110,- årlig )

Senior Bladet 8 gange om året, med forskellige medlemstilbud. 

Kontingent kr. 125,-om året.

Indmeldelse: Grethe Herltoft, tlf. 47 52 60 63

På gensyn – Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------

Kan li'  Se videre her:

Sæson 2016/17 på følgende datoer:

Banko og amerikansk lotteri

Onsdage kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

07.09., 21.09., 05.10., 19.10., 02.11., 16.11. og julebanko den 07.12. 2016 samt 

04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03., 15.03. og 05.04.2017.

Temadage

Tirsdage kl. 13.30 til ca. 15.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b på følgende datoer:

04.10.2016 samt 24.01 og 25.04.2017.

Løvfaldstur: Tirsdag 13.09.2016 kl. 9.00 til ca. 17.00.

Løvspringstur:Tirsdag 02.05.2017 kl. 9.00 til ca. 17.00.

Sommerferietur 2017:Forsøges gennemført i uge 20. 

Generalforsamling:Onsdag 08.03.2017 kl.13.30 i gymnastiksalen, Nyvej 7b,

hvor vi håber alle medlemmer møder og bruger deres indflydelse på kommende arrangementer.

Arrangementer i fællesskab med Brugerrådet

Tirsdage 08.11.2016og07.02.2017 kl. 13.30 til ca. 16.00 i gymnastiksalen, Nyvej 7b.

Se under Brugerrådet.

Høstfest tirsdag 11.10.2016 kl. 12.00 og Julefrokost tirsdag 13.12.2016 kl. 12.00

afholdes på Produktionsskolen, Skuldelevvej. Tilmelding: Se under Brugerrådet.  

 

Danske Seniorer Skibby's bestyrelse er:

Grethe Herltoft, formand              Hovedgaden 56A,    tlf. 47 52 60 63.

Jan Jensen, næstformand            Jernhøjvænge 42,    tlf. 20 29 03 55

Henrik Lüders, sekretær              Tranevænget 36,     tlf. 47 52 97 50.

Nærmere oplysning om foreningen ved henvendelse til bestyrelsen eller på hjemmeside:

www.nyvej7b.dk.