Aktiviteter 2019-20

Brugerrådet, Skibby Ældre- og aktivitetscenter

Skibby Ældre- og aktivitetscenter styres af et Brugerråd, valgt af brugerne af centret.

Brugerrådet har det fulde ansvar for centrets drift.

 

Åbningstider:                              mandag          kl. 13.00 - 15.30

                                                  onsdag           kl. 09.00 - 11.30

                                                  torsdag           kl. 09.00 - 11.30

Kun for aktivitetsgrupper:                fredag            fra kl.  09.00

 

     Centret er stedet, hvor alle over 60 år, yngre som ældre seniorer/pensionister, der er medlemmer af Brugerrådet, mødes til hyggeligt samvær med mulighed for mange former for aktiviteter f.eks.  kortspil, knipling, blomsterbinding, porcelænsmaling, syning, seniordans, gymnastik, billard, maling, petanque, sang samt hobby- og håndarbejde af forskellig slags, eller man kan blot få en snak over kaffen.

 

Brugerrådet stiller materialer til rådighed til artikler, der fremstilles og sælges i centret.

 

Salg af disse artikler foregår ved Brugerrådets og Danske Seniorer Skibby`s

arrangementer, og overskuddet går til diverse fælles arrangementer.

Julelukning:                    13.12.2019 - 0.01.2020, begge dage inkl.

Sommerlukning:                 14.06.2019 - 04.08.2019, begge dage inkl.

                                       12.06.2020 - 10.08.2020, begge dage inkl.                     

Brugerbetaling kr. 150,- 2 x årligt, inkl. kaffe og brød til fremmødte.

 

Køkkenet:  Skal fungere på frivillig arbejdskraft. Vi har en køkkenliste, men

Vi har meget brug for nye ”kaffedamer/mænd”, derfor meld dig og giv en hånd med nu og da.

 

Aktiviteter: Brugerrådet arrangerer desuden i samarbejde med Danske Seniorer Skibby forskellige former for underholdning og kulturelle tiltag.

Alle arrangementer med tidspunkter og pris annonceres i lokalaviserne, på vores hjemmeside samt i vores Orienteringsbrev, der kommer 4. gange årligt. Orienteringsbrevet kan også ses på hjemmesiden www.nyvej7b.dk. Man er altid velkommen med nye ideer til underholdning eller til andre aktiviteter.

 NB. Ændringer og aflysninger kan forekomme.

Følg med på tavlen på gangen og i dagligstuen på Nyvej for ændringer og nye aktiviteter.

Start i centret: Uge 32 (05.08. - 09.08.2019).

Skofremvisning: Mandage 09.09.2019 og den 16.03.2020, begge dage kl.13.00 - 15.00.  

Tøjfremvisning: Mandage: 16.09.2019 og 09.03.2020 begge dage kl.13.00 i Gymnastiksalen 

Badminton: Skibby Idrætshal, hele året undtagen juli og august måned.
Mandage (start 09.09.2019)(3 baner) og
Torsdage (start 12.09.2019) (4 baner) Begge dage kl. 08.30 - 11.00.                                               

Petanque: (Sommer) i bibliotekshaven kl. 09.00 - 12.00 alle hverdage, når vejret tillader det.
(Vinter) i gymnastiksalen fredage kl. 10.00 – 11.30 når der ikke er andre arrangementer. Eventuelle nye spillere, såvel ude som inde, bedes kontakte Inge på tlf. 26 74 86 45.

 

Billard: I centret efter aftale: Henvendelse til Inge Rasmussen på tlf. 26 74 86 45.

Kortspil: Dagligt i centrets åbningstid.

Bordtennis i gymnastiksalen: Alle interesserede kan henvende sig Inge på tlf. 26 74 86 45.

Porcelænsmaling:

Starter:08.08.2019 - torsdage kl. 9.00 - 11.30.

Maling på lærred med akryl farver. ”De grå pensler”.
Henvendelse tilInge Zacho på tlf. 61 70 56 86 (venteliste)

Start den 21.08.2019 - onsdage (lige uger) fra kl. 11.00 til 13.00 i lokale 3.

Knipling:

Starter: 19.08.2019 - hver anden mandag kl. 13.00 - 15.30 (lige uger).

Syning:Henvendelse til Erna Hjulmand på tlf. 28 45 64 87

Starter: 11.09.2019 - onsdage kl. 9.30 - 12.00 i lokale 2.

Sang: ”De syngende pensionister”.  Henvendelse til Yvonne Erlandsen på tlf. 42 15 75 28

Starter: 14.08.2019 - hver anden onsdag kl. 10.30 - 12.00 (ulige uger).

Læsekreds: Instruktør søges – plan B haves. Henvendelse til Inge (tlf. 26 74 86 45).
Læsekredsen har indtil nu være sidste fredag i måneden.

Blomsterbinding: Tilmelding nødvendig til Inge på tlf. 26 74 86 45 

fredage kl. 10.30 - 12.30 efter fastlagt skema. 
Start:13.09.2019 i dagligstuen. Underviser: Hanne Ploug.

TaiChi og QiGong:
Starter:  07.08.2019 - onsdage kl. 09.30 - 10.30. Henv. til Elin Herløv (tlf. 51 52 66 85).
Starter:  04.09.2019 - onsdage kl. 10.30 - 11.30. Henv. til Ingrid Lykke Larsen (tlf. 22 11 61 74).             

TaiChi og QiGong: Henvendelse til Jytte Løvhøj tlf. 22 90 14 28.  

Starter: 12.09.2019 - torsdage kl. 9.30 - 10.30. (Selvkørende gruppe).

Gymnastik og boldspil (m/k): Henvendelse Steffen Rud Nielsen (tlf. 52 69 71 45).

Starter: 06.09.2019 - fredage kl. 9.00 - 10.00 i gymnastiksalen.

Seniordans: Henvendelse til Inge (tlf. 26 74 86 45).

Starter: 02.09.2019 - mandage kl. 13.30 -14.30 i gymnastiksalen.

Dans til Evergreens - aften med spisning i gymnastiksalen. Annonceres i Lokalaviserne.

Fredage d. 16.08.2019 og 15.05.2020 kl. 17.30 - 22.00,

og

Evergreens med frokost.

Fredage d. 25.10.2019 og 31.01.2020 kl. 12.00 – 16.30.

Fællesarrangementer med underholdning/foredrag arrangeres af

Brugerrådet og Danske Seniorer Skibby i fællesskab på følgende datoer:

Onsdage - den 13.11.2019 og den 26.02.2020, begge dage kl. 13.30 - ca. 16.00.

Høstfest tirsdag d.08.10.2019 og Julefrokost tirsdagd.10.12.2019. Afholdes på Produktionsskolen, Skuldelevvej 24 kl. 12.00.

Annonceres i Lokalaviserne med hensyn til tilmelding.

Brugerrådets årsmøde/valg: Onsdag den 25.03.20 kl. 13.30 i gymnastiksalen.

Brugerrådet:

Inge Rasmussen, formand                                     tlf. 47 52 86 45 / 26 74 86 45

Erna Hjulmand, næstformand                                  tlf. 28 45 64 87          

Jytte Løvhøj, sekretær + PR                                     tlf. 57 80 14 28 / 22 90 14 28

___________________________________________________________

Grøn folder

 Se på undersider for henholdsvis Brugerrådet og Danske Seniorer Skibby, og samtidig også under fanen "arrangementer"

Der er mange gode tilbud 👍